Mjesto na kojem se "odvaja" voda: Rijeka Nerodimka jedinstven prirodni fenomen u Evropi

Objavljeno: 05.11.17 u 12:12

Bifurkacija Nerodimke, rijeke koja izvire na planini Jezerce u uroševačkoj opštini, predstavlja jedinstven primjer u Evropi kada se jedna rijeka uliva u dva različita mora udaljena više desetina hiljada kilometara, javlja Anadolu Agency (AA). 

Sjeverni ogranak uliva se u rijeku Sitnica, nastavlja ka rijekama Ibar i Morava, pa se preko Dunava uliva u Crno more. Drugi, južni ogranak, preko rijeka Lepenac i Vardar uliva se u Egejsko more. 

Ova prirodna rijetkost je veoma privlačna za naučne studije i posjetioce i ima veliki edukativni, naučni i turistički značaj, a od 1979. godine je zaštićena zakonom kao specijalni prirodni rezervat koji se prostire na oko 13 hektara. 

-Ovo mjesto je prirodno, niko ne pamti od kada je. Evropska unija je pomogla u renoviranju, ali još treba da se sredi, iako je i sada u dosta dobrom stanju. Kao prvo, treba da ima više vode. Da se sredi korito, da se očisti i da se vidi voda, a ne trava, kako sada izgleda - kazao je Šaban Kaštanjeva, geograf koji nekoliko decenija prati i održava rijeku Nerodimku. 

On priznaje da se ovom mjestu nedovoljno posvećuje pažnja. Primjera radi, putnik namjernik nigdje u Uroševcu ili na ulazu u grad smješten u centralnom Kosovu, na putu od Prištine ka Skoplju, ne može da vidi napis o bifurkaciji. Čovjek se mora dobro potruditi pa da nađe ovo mjesto, na kojem je podignut prekrasan restoran. No, tu je i vodenica sa četiri kamena za mljevenje, stara nekoliko stotina godina. 

-Jedan musliman iz ovih krajeva je svojevremeno otišao na hadž. Tamo ga je jedan Arap upitao odakle je, a on mu je odgovorio da je sa Kosova. 'Čuo sam', rekao mu je taj Arap, 'da na Kosovu postoji jedno mjesto gdje se odvaja voda i više ne sastaje. Tamo da ideš da klanjaš isto je kao da dođeš ovdje na hadž' - priča nam Kaštanjeva. 

Uprkos svemu, svakodnevno bifurkaciju posjećuje veliki broj ljubitelja ovog fenomena skoro iz cijelog svijeta. Primjetno je da ih je najviše iz Republike Turske, zemalja EU... I sa Kosova tu dolaze brojne učeničke ekskurzije. 

Opšte je mišljenje da bi se ovom mjestu trebala posvetiti daleko veća pažnja na opštinskom, ali i centralnom nivou. Efekti, počev od onog finansijskog, svakako da bi bili daleko veći. Smatra se da je bifurkacija vještački fenomen, ali se dešava pod izuzetno povoljnim prirodnim uslovima za stvaranje kojih nisu preduzete nikakve naglašene tehničke mjere.

Rijeka se rascijepi u dva toka, koji se ne spajaju već teku u različitim porječjima. Razvodnica se u takvom slučaju nalazi u nizini, umjesto na uzvišenim dijelovima reljefa. U svijetu je poznata i bifurkacija u Brazilu. Riječ je o kanalu Casiquiare koji povezuje rijeku Orinoco sa Amazonom u Brazilu.