- Dani Hasana Kaimije su važna manifestacija za Bošnjake u Zvorniku i Podrinju, jer se kroz njih učvršćuje duhovni i kulturni identitet. To je jedan način za okupljanje bošnjačkog korupusa, ali općenito ljudi u Podrinju - rekao je Vahid e. Fazlović, muftija tuzlanski i predsjednik Organizacionog odbora manifestacije, na press konerenciji na kojoj su najavljeni 20. Dani Hasana Kaimije.

Šejh Hasan Kaimija spada u red bosanskih divanskih pjesnika. Poeziju je pisao na osmanskom turskom i bosanskom jeziku. Autor je dviju zbirki pjesama na turskom jeziku i dvije pjesme na bosanskom jeziku. Neki kritičari smatraju da je Hasan Kaimija svojom poezijom želio oplemeniti i usaditi temeljne etičke vrijednosti u dušu čitaoca. Kulturno vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije, koja se održava 20. put, postala je najznačajnija manifestacija koja okuplja povratnike u Podrinje, a samim tim jedna od najznačajnijih manifestacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini.

U toku Dana Hasana Kaimije planirane su brojne aktivnosti od 5. do 18. juna, a između ostalog, 16. juna na Zvorničkoj tvrđavi na Kula Gradu, bit će organizirano pjesničko veće i dodjela Nagrade "Hasan Kaimija" za najbolje književno djelo kao i nagrade za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola.

Na konkurs za najbolje književno djelo, prema riječima predsjednika žirija Mirsada Kunića, prijavljeno je 35 naslova 34 autora, koja su objavljena tokom 2021. i 2022. godine. U uži izbor ušla su književna djela: Podrhtavanja - Amine Bulić, Šta su meni ptice - Fajke Kadrića, Zrcalo od mjedi - Azemine Krehić, Kad te noć odnese - Misere Suljić–Sijerić i Dvosjekle šutnje - Senade Užičanin.

Kada su u pitanju nagrade za literarne radove, nagrađeni u konkurenciji učenika osnovnih škola su: 1. Arslan Hasanbašić (7. razred, OŠ Kreka), 2. Asja Tursunović (9. razred, OŠ Kreka), 3. Abulah Avdibašić (8. razred, OŠ Slavinovići); a u koknurenciji srednjih škola nagrađeni su: 1. Admira Handžić (Srednja medicinska škola Tuzla), 2. Deni Erdeljac (Katolički školski centar SV. ranjo Tuzla), 3. Irma Jukić (Srednja medicinska škola Tuzla).