Na graničnim međunarodnim prijelazima, između Bosne i Hercegovine i susjednih država, morala bi stajati jasno istaknuta obilježja naše zemlje. Međutim, na brojnim, manjim prijelazima to nije slučaj ili je državna zastava jedva primjetna.

Primjer GP Sitnica

Tačnije, nakon prelaska državne granice pri ulazu u BiH vrlo često prvo što vas dočeka su obilježja entiteta. Najčešće, kada je u pitanju naročito istočna granica, prvo što vidite je tabla s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku".

Jedan od takvih graničnih prijelaza je Sitnica, između BiH i Crne Gore. Nakon što vam Crna Gora "kaže" doviđenja, entitet Republika Srpska vam poželi dobrodošlicu. Gdje je tu država Bosna i Hercegovina?

Granični prijelaz Sitnica 24. juli 2019.     FOTO: Čitatelj

Među najpozvanijima da se time pozabave trebali bi valjda biti Vijeće ministara, Uprava za indirektno oporezivanje i Granična policija Bosne i Hercegovine.

Glasnogovornica Granične policije BiH Sanela Dujković je, primjera radi, u jednoj od ranijih izjava za agenciju Fena još 2016. godine, kazala "da je Vijeće ministara BiH u martu 2016. zadužilo sve bh. institucije da poduzmu mjere radi otklanjanja uočenih nedostaka ili nepravilnosti pri isticanju zastava BiH na institucijama, graničnim prijelazima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima".

-Granična policija BiH zadužila je sve organizacione jedinice da uklone uočene nedostatke i zamijene zastave te su podijeljene 144 nove zastave za jarbole i 105 novih zastava za smještajne objekte organizacionih jedinica- kazala je tada Dujković.

Naglasila je da na graničnom prijelazu ne može stajati samo tabla s nazivom nekog od bh. entiteta ili zastava entiteta, a da nisu postavljene tabla i zastava Bosne i Hercegovine. Mediji su tada prenijeli i navode iz Uprave za indirektno oporezivanje kada je rečeno da je UIO predvidjela u planu za 2017.-2019. godinu izgradnju nekoliko graničnih prijelaza, ukoliko kroz svoje budžete u tom periodu dobije potrebna sredstva za ova kapitalna ulaganja.

Govoreći o državnim obilježjima na graničnim prijelazima međunarodnog karaktera, iz UIO su naveli da na njima trebaju stajati sva obilježja države BiH.

Mediji su još tada ove informacije objavili pod naslovom "Tabla i zastava BiH uskoro na svim graničnim prijelazima, nema više oznaka entiteta". Onda su reagirali iz Granične policije i UIO-a. 

Trebalo bi, ali "nismo nadležni"

-Nakon pisanja određenih medija da će uskoro na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini stajati zastava i obilježja države BiH te da će biti uklonjene entitetske table s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku", reagirali su iz Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BiH kazavši kako navedena obilježja nisu u njihovoj nadležnosti - prenijeli su opet mediji samo koji dan kasnije. 

Iz UIO su tada precizirali:  "Kada je riječ o državnim obilježjima na graničnim prijelazima, na njima moraju stajati sva obilježja države te dodaju da je Članom 18. Zakona o graničnoj kontroli BiH definirano da Ministarstvo transporta i komunikacija BiH za svaki pojedinačni granični prijelaz postavlja obilježja, tj. tablu na kojoj je ispisano o kojem graničnom prijelazu se radi, kao i svu ostalu saobraćajnu signalizaciju na svakom pojedinačnom graničnom prijelazu". 

-Uprava za indirektno oporezivanje samo osigurava mjesto za jarbol na kojem se ističe državna zastava i to na onim graničnim prijelazima gdje je prisutna Uprava, dok na ostalim pograničnim prijelazima, gdje nije dozovoljen međunarodni promet putnika i robe, postavljanje državne zastave osigurava Granična policija BiH. Entitetska obilježja u smislu tabli na kojima se ispisuje natpis dobrodošlice u pojedini entitet ne nalaze se na području koje lokacijski pripada bilo kojem graničnom prijelazu u BiH - naveli su iz UIO BiH 27. septembra 2016. godine.

Pravdanje- To je turistička signalizacija

Uslijedilo je i pojašnjenje iz Granične policije. Ponovo.

-Granična policija BiH nije nadležna za postavljanje ili uklanjanje tabli na graničnim prijelazima. Pravilnikom o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije određeno je da se oznake postavljaju na osnovu Saobraćajnog projekta koji odobrava Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Istim Pravilnikom propisano je da je za oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju na željeznici, zračnim, morskim i riječnim lukama zadužen operater koji upravlja infrastrukturom. U skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, Uprava za indirektno oporezivanje BiH nadležna je za poslove izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, upravljanja i održavanja objekata i infrastrukture na graničnim prijelazima - navela je Dujković. 

Iz RS-a su se pobunili i na samo spominjanje mogućeg uklanjanja obilježja entiteta. Iz Ministarstva trgovine i turizma RS-a su tada naveli da program postavljanja turističke signalizacije, kojoj pripada i ona "Dobrodošli u Republiku Srpsku", donose općinske ili gradske turističke organizacije.

Uglavnom, sedmi je mjesec 2019. godine. Entitet Republika Srpska i na pojedinim mjestima kantoni, i dalje žele dobrodošlicu na graničnim prijelazima. Države BiH je u drugom planu, pa ispada da je sve u redu ako negdje ima uopće zastava BiH, makar bila jedva primjetna.