Nakon odbacivanja tuzlanske inicijative: Vlada TK ponovo traži promjenu raspodjele novca od PDV-a

Objavljeno: 28.11.17 u 13:28 Autor: J. B.

Nakon što je Vlada Federacije BiH ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, danas je uslijedio odgovor Kantonalne vlade. Izjašnjenje Federalne vlade nije prihvaćeno, a usvojen je zaključak kojim se od Parlamenta FBiH traži izjašnjenje o pomenutoj inicijativi.

Vlada TK: Neprihvatljivo izjašnjenje Vlade FBiH
Vlada TK: Neprihvatljivo izjašnjenje Vlade FBiH

Podsjetimo, Zastupnici oba doma Parlamenta Federacije BiH, koji dolaze sa područja TK, predali su 10. februara 2015. gdoine Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH predsjedavajućem Predstavničkog doma FBiH. Taj prijedlog, koji je podržan od Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Federalni parlament do danas nije uzeo u razmatranje.

U prijedlogu izmjena pomenutog zakona traži se brisanje stavova dva i tri u članu devet. Brisanje dva stava značilo bi ukidanje koeficijenata koji održavaju posebno rashodovne potrebe četiri kantona, pri čemo Kanton Sarajevo ima najveći koeficijent, koji iznosi dva, dok Bosansko podrinjski kanton ima koeficijent 1,8. Neka analize su pokazale da bi na ovaj način budžet Kantona Sarajevo bio manji za oko 140 miliona maraka, zbog čega su se o ovom prijedlogu u martu 2015. godine usprotivili zastupnici u Skupštini KS.

Jedan od osnovnih argumenata incijative Vlade TK, poznate i kao tuzlanska inicijativa, jeste da prilikom donošenja Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH nije pružen odgovor šta se podrazumijeva pod pojmom "posebne rashodovne potrebe".

- Diskriminirajuće odredbe Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH po Tuzlanski kanton i druge kantone za koje nisu dodijeljeni ponderi, koje za rezultat imaju da Kantonu Sarajevo sa 442.669 stanovnika pripada 355 miliona KM odnosno 802 KM po stanovniku, dok najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH, Tuzlanskom kantonu, sa 498.911 stanovnika pripada 203,2 milionaKM odnosno 407 KM po stanovniku - navedeno je u analizi Vlade TK koja je rađena u januaru 2015. godine.

Vlada FBiH prilikom odbacivanja tuzlanske inicijative navela je da je zbog kompleksnosti raspodjele javnih prihoda, u rješavanje ovog pitanja uključen je Međunarodni monetarni fond (MMF).

- Prateći preporuke MMF-a, složenost ovog pitanja, kao i zahtjeve i inicijative korisnika, prije dostave nacrta novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda Vladi FBiH, bit će sagledani svi pripremljeni prijedlozi kako bi bio odabran onaj koji će poboljšati postojeći sustav raspodjele prihoda od neizravnih poreza, sa što manjim budžetskim šokovima za njihove korisnike - navedeno je, između ostalog, u obrazloženju Vlade FBiH.