Tereti se da je kao odgovorna osoba Gradske uprave Grada Prijedora, u februaru 2018. godine jednostrano raskinuo Okvirni sporazum i Ugovor o zimskom održavanju puteva u Prijedoru koji je sklopljen sa akcionarskim društvom iz Prijedora.

Time je M. Đ. nanio materijalnu štetu Gradu Prijedoru u iznosu od skoro 55.000 KM.