Niti jedan od ovih sedam izvještaja zastupnici Skupštine KS nisu usvojili.

Na prijedlog Vlade KS zastupnici su kao tačku 15. razmatrali Informaciju o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP GRAS izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), a koja je bila uvrštena kao posljednja 22. tačka dnevnog reda.

Skupština KS je primila k znanju ovu informaciju.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Vlada KS je predložila, a Skupština usvojila dva zaključka prema kojima se omogućava izvršenje isplate sredstava u iznosu od 1.800.000 KM mjesečno, odnosno u maksimalnom iznosu do 3.600.000 KM za period od dva mjeseca u kojima je obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom i željezničkom saobraćaju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva se isplaćuju za pokriće akumuliranog gubitka iz poslovanja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.

Doznačena sredstva će se isključivo koristiti za isplatu bruto plata radnicima i najurgentnijih dospjelih obaveza prema dobavljačima.

Podržana su mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekstove nacrta zakona o podršci porodici sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine te o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Sjednica je nakon ove tačke prekinuta, a o novom terminu njenog nastavka javnost će biti blagovremeno informisana, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.