Informacija je objavljena na stranici Ambasade Njemačke u našoj zemlji.

- Uprkos tome, molimo da vodite računa o informacijama u vezi s ograničenjima koje su objavljene na sljedećim stranicama te da mislite na digitalnu prijavu boravka – stoji u objavi na stranici Ambasade Njemačke u BiH.

Prilikom ulaska naših građana u ovu zemlji, moraju posjedovati dokaz o testiranju, dokaz o oporavku ili dokaz o vakcinaciji. Načelno vrijedi da testovi na COVID-19 (antigenski test ili PCR testovi) u (planiranom) trenutku ulaska smiju biti maksimalno stari 48 sati. Izuzetak predstavljaju ulasci putem neke transportne kompanije (npr. aviokompanije), jer u tom slučaju PCR testovi ne smiju biti stariji od 48 sati u (planiranom) trenutku početka putovanja (npr. vrijeme polijetanja); antigenski testovi i u slučaju putovanja s nekom transportnom kompanijom u (planiranom) trenutku ulaska smiju biti stari maksimalno 48 sati.

Građani BiH, koji posjeduju ove dokaze, moći će ući u Njemačku bez karantina.