Na sastanku, kojem je prisustvovala i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN (UNDP) u BiH Steliana Nedera, razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Ujedinjenih nacija i predstavnika vlasti u BiH, koja je obostrano ocijenjena uspješnom i djelotvornom. Poseban naglasak stavljen je na aktuelnu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, te projekte oporavka i reformi.

Federalni premijer je istakao izuzetnu saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i Razvojnim programom UN (UNDP), putem kojih su do sada realizirani brojni zajednički projekti.

Koordinatorica Macdonald je predstavila dokument Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (2021-2025) u kojem su naznačeni prioriteti petogodišnjeg djelovanja Svjetske organizacije u našoj zemlji.

Posebna pažnja posvećena je ekonomskim temama, pitanjima zaštite okoliša s naglaskom na korištenje takozvane zelene energije, te realnim mogućnostima unapređenja stanja u ovoj oblasti.

- Nama je u narednom periodu potreban sveobuhvatan program tansformacije postojeće na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao što je energija vjetra i drugo, u čemu nam svakako treba pomoć i podrška Ujedinjenih nacija. To je kod nas, uz ekonomsko i vrlo osjetljivo socijalno pitanje za čije kvalitetno rješavanje je potreban duži vremenski period - naglasio je Novalić, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.