Kako je Novalić istaknuo, tu su smješteni proizvodi koji su, prema Uredbi Vlade FBiH, namijenjeni za 17.000 socijalno ugroženih porodica.

- Distribucija ovih potrepština je već krenula. Jedna trećina proizvoda je podijeljena dok će u narednoj sedmici biti dostavljena i ostala roba namijenjena toj kategoriji društva - podvukao je Novalić.

Istaknuo je da svako društvo, koliko god bilo bogato, ima porodice sa socijalnim potrebama.

- No, vrlo je važno ići ka tom cilju i da se pomogne što više socijalno ugroženim porodicama. Cilj ove vlade je da sve kategorije društva žive bolje - kaže je Novalić.

Podvukao je da se snaga jednog društva ogleda u tome koliko pomaže ove najugroženije kategorije te je najavio da će Vlada Federacije BiH i dalje nastaviti biti garant normalnog života u Federaciji BiH.