Asfaltirano je oko 300 metara saobraćajnice koja je bila u jako lošem stanju, sa puno udarnih rupa i drugih oštećenja, što je otežavalo svakodnevno odvijanje saobraćaja u ovom dijelu Dobrinje.

Urađena je kompletna zamjena kolovoza širine šest metara, sa dvije saobraćajne trake, što je podrazumijevalo uklanjanje starog asfalta, te polaganje dva sloja novog asfalta.

U sklopu radova koje je finansirala Općina Novi Grad Sarajevo, izgrađene su i dvije izdignute pješačke plohe sa kompletnom horizontalnom i vertikanom saobraćajnom signalizacijom.

Osim što je pješacima i ostalim učesnicima u saobraćaju omogućeno normalno kretanje, nova saobraćajnica uljepšala je izgled ovog dijela naselja, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.