U sklopu provedbe konkursne procedure danas su u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH) obavljeni intervjui s kandidatima za poziciju glavnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo (KS), potvrđeno je Feni u VSTV-u.

Razgovoru su pristupila četiri pozvana kanditata koji zadovoljavaju određene kriterije, a koji su se prijavili na konkurs, raspisan 15. marta.

Prema nezvaničnim informacijama, za tu poziciju konkurisali su tužioci Tužilaštva KS - Sead Kreštalica, Sanin Bogunić, Sabina Sarajlija i Safet Hrapo.

Pozicija glavnog tužioca Tužilaštva KS ostala je upražnjena, nakon što je Dalida Burzić, koja je tu dužnost obavljala u prethodnom mandatnom periodu, odlukom VSTV-a imenovana za sutkinju Suda BiH.

Prema ustaljenoj proceduri, kandidati za rukovodeće pozicije u pravosuđu u sklopu intervjua prezentiraju vlastiti program rada, nakon čega se vrši njihovo bodovanje u skladu s utvrđenim kriterijima.

Procedura se nastavlja na način da se za određenu čelnu pravosudnu poziciju predlažu tri kandidata s liste uspješnih kandidata, a koji onda pred VSTV-om izlažu program rada koji su ranije dostavili, odnosno prezentirali Komisiji za obavljanje intervjua.

Cjelokupna procedura završava tako što VSTVBiH kao kolektivno tijelo na sjednici donosi odluku o imenovanju kandidata na određenu poziciju.