Rifat Bilajac je rođen u Bosanskoj Dubici 1936. godine. Nakon odlaska iz bivše JNA, uključuje se u rad Glavnog štaba Patriotske lige BiH nakon čega prelazi u Generalštab Armije RBiH.

Iako je prije rata penzionisan, on se kao dobrovoljac uključio u odbranu BiH. Svojim znanjem i stručnošću učestvovao je u izradi direktive za odbranu BiH. Uvijek je obavljao visoke i odgovorne dužnosti u Armiji RBiH, jer je smatran velikim vojnim stručnjakom za strategiju i planiranje, a posebno za operativna planiranja i operacije koje su izvodili borci.

General Bilajac je umro 12. maja 2006. godine. Sa završenom Vojnom akademijom, Višom političkom školom, Školom narodne odbrane, te Višom vojnom akademijom bio je jedan od najškolovanijih vojnih lica, kako u bivšoj državi, tako i u nezavisnoj Bosni i Hercegovini.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović položio je cvijeće na mezar rahmetli generala Bilajca, te nakon toga podsjetio na važnost njegovanja kulture sjećanja na značajne ličnosti, ali i događaje i datume iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.