Objekat u kojem je bio logor "Kon-Tiki" preurediti u "Muzej stradanja građana BiH"

Objavljeno: 13.10.17 u 15:01

Ministri za boračka pitanja i pravde i uprave Kantona Sarajevo Muharem Fišo i Mario Nenadić, kantonalni pravobranitelj Kemal Karić te predstavnici Zavoda za izgradnju KS, Fonda Memorijala i Općine Vogošća održali su sastanak sa vlasnicima objekta u Vogošći u kojem je bio nekadašnji logor "Kon-Tiki".

Vogošća: Logor Kon-Tiki
Vogošća: Logor Kon-Tiki

Povod sastanka bili su pregovori za otkup ovog objekta i njegovo preuređenje u spomen-obilježje "Muzej stradanja građana BiH".

Zaključkom Vlade KS, Ministarstvo za boračka pitanja zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave i navedenim institucijama definira sve aktivnosti u vezi s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa radi otkupa ovog objekta i pripadajućeg zemljišta, kao i da pokrene pregovore o utvrđivanju njihove cijene sa vlasnicima.

Na sastanku detaljno su razmotrene sve zakonske procedure koje je neophodno provesti da bi se obavio postupak kupoprodaje objekta i zemljišta, a saglasnost na njih su dali i vlasnici. Najavili su da će ponudu sa cijenama uskoro dostaviti resornom ministarstvu.

Kako je naveo ministar Fišo, namjera je da se te nekretnine preurede u memorijalni centar koji bi budućim generacijama svjedočio o golgoti kroz koju su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu devedesetih prolazili Bošnjaci, Hrvati i drugi građani Vogošće, Sarajeva, Nahoreva, Ilijaša, Sokoca i Visokog, saopćeno je iz Pres-službe Vlade KS.