Ako je suditi po nastupu prof. dr. Marka Tokića, jednog od utemeljitelja HNS-a, na Radioteleviziji Herceg-Bosna, rješenje je osnivanje hrvatske republike.

- Najbolje za BiH i za rješavanje hrvatskog pitanja je osnivanje hrvatske republike jer ne bi više imali asimetričnu državotvornu zajednicu. BiH bi bila konfederacija s tri federalne jedinice koje bi imale tri republike te bi mogle rješavati pitanja konstitutivnih naroda - kazao je Tokić u emisiji Kompas.  

Ponudio je da se republike formiraju kao što su sada konzumna područja tri elektroprivrede u BiH.

- Mi smo to unijeli u Federaciju. Ako ovi pregovori ne uspiju, mi se imamo čemu vratiti, to je Hrvatska Republika Herceg-Bosne - poručio je Tokić.