Na suđenju za seksualno ropstvo u Foči, postavljen je imovinskopravni zahtjev u kojem punomoćnik oštećene S-1 traži da joj se na ime nematerijalne štete ispati 40.000 konvertibilnih maraka (KM).

Predstavnik Ministarstva pravde BiH Emir Mehmedović je, na osnovu nalaza i mišljenja medicinskog vještačenja, iznio prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva.

Kako je rekao Mehmedović, u nalazu vještaka je utvrđeno da je oštećena S-1 preživjela traumatsko iskustvo koje ju je dovelo do trajne promjene ličnosti i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Prema njegovim riječima, događaji koje je oštećena pretrpjela bili su stresnog karaktera, zbog čega je došlo do trajnog umanjenja životne sposobnosti do 45 posto i duševnog oštećenja.

"Zbog svega navedenog, kao punomoćnik predlažem da optuženi oštećenoj S-1 na ime nematerijalne štete isplati 40.000 konvertibilnih maraka", dodao je Mehmedović.

Milan Todović je optužen da je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), jednu žensku osobu "kupio" od drugih vojnika i silovao je u oktobru 1992., da bi je od decembra iste godine pa do 5. marta 1993. prisilio na seksualno ropstvo, držeći je zatvorenu u nehumanim uslovima, i pri tome ju je fizički i seksualno zlostavljao.

Na ovom ročištu saslušan je prvi i jedini svjedok Odbrane Radoman Fundup, koji je kazao da je poznavao optuženog Todovića, kao i njegovu porodicu.

Kako je izjavio Fundup, Todović je, koliko mu je poznato, tokom rata popravljao obuću za vojsku jer je po zanimanju obućar. Njegova radnja, kako je rekao, bila je u fočanskom naselju Čohodar Mahala.

Fundup se prisjetio događaja kada je u tom naselju sreo Todovića i koji mu je tom prilikom kazao da se oženio muslimankom te ga zamolio da ih odveze do njegove majke.

"Nisam je poznavao. Kako smo krenuli u selo, prema ženskom zatvoru, svratio sam u komandu da se javim. Tu sam se zadržao oko dva sata, i kada sam se vratio, njih nije bilo u autu, samo torbe", ispričao je on.

Svjedok je istakao da Todović i ženska osoba u autu nisu razgovarali, niti je ona nešto govorila.

U novembru 2016. Fundup je pravosnažno oslobođen optužbi za ubistva i zlostavljanje civila u Foči 1992. godine.

Suđenje se nastavlja 14. septembra, kada će biti saslušani vještaci medicinske struke.