Od sutra će zdravstveni osiguranici u Kantonu Sarajevo, zbog štrajka zdravstvenih radnika, usluge laboratorijske dijagnostike moći obavljati u svim privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijama u Kantonu Sarajevo, koje pružaju ovakve usluge.

Ova informacija objavljena je na zvaničnoj stranici Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

U saopćenju se dalje navodi, da se usluge laboratorijske dijagnostike mogu dobiti na osnovu uputnice izabranog ljekara porodične medicine, a utrošena sredstva za uslugu osiguranici će moći refundirati podnošenjem zahtjeva Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, čiji je obavezan prilog original račun privatne zdravstvene ustanove, koja je uslugu pružila, i uputnica ljekara porodične medicine.