Prije prekida sudija Strika razvojio je predmet u odnosu na Miloša Lukića, koji se nije pojavio pred Sudom zbog činjenice da je hospitaliziran. Odmah nakon toga, Dodikova odbrana podnijela je zahtijev za izuzeće sudije.

Pogledajte videosnimak dijela ročišta koji je odabrao i medijima dostavio Sud BiH.