Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom danas je, u skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite predala kamion "mercedes benz – atego 1223" s pripadajućom opremom. Ovaj kamion je trajno oduzet pravosnažnom presudom Općinskog suda u Kaknju.

Primopredaja je izvršena u Sarajevu, a kamion će služiti u daljnjim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite.

- Ovo je simboličan dokaz da pravna država ima snagu i instrumente kojim će imovina, za koju je u sudskom postupku dokazano da je nelegalno stečena, biti predana na korištenje za boljitak društva. Vjerujemo da ovim gestovima pravna država pokazuje građanima da se zločin ne isplati - rekao je direktor Vinko Jakić, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.