Rizik za frakturu kuka: Kod žena depresija, kod muškaraca pušenje

Objavljeno: 09.01.17 u 17:36

Istraživanje provedeno u Španiji pokazuje kako se vodeći faktori rizika za frakture kuka razlikuju ovisno o spolu, objavio je stručni časopis “Maturitas.”

Brak je kod oba spola bio povezan s 30-50 posto manjim rizikom za frakture kuka FOTO: ILUSTRACIJA
Brak je kod oba spola bio povezan s 30-50 posto manjim rizikom za frakture kuka FOTO: ILUSTRACIJA

Kod žena najvažniji su faktori rizika niži stepen obrazovanja i depresija, a kod muškaraca pušenje i smanjena sposobnost kretanja, pišu naučnici sa Univerziteta u Zaragozi.

Kod žena je uočen i prosječno trostruko veći rizik za frakture kuka nego kod muškaraca.

Brak je kod oba spola bio povezan s 30-50 posto manjim rizikom za frakture kuka.

Novi nalazi temelje se na podacima prikupljenim tokom 16 godina od 4.803 osobe prosječne dobi od 73 godine.

U promatranom razdoblju frakture kuka zabilježene su kod oko osam posto žena i nešto manje od tri posto muškaraca.