Ombudsmeni BiH utvrdili povredu prava porodice Stojnić u slučaju deložacije "Tesla puba"

objavljeno: 13.11.2017. u 19:34

Nakon deložacije iz "Tesla puba" koju je naredila Općina Stari Grad Sarajevo, porodica Stojnić obratila se instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH. Nakon provedenog postupka, sva tri ombudsmena su utvrdila da postoje elementi koji ukazuju na povredu prava porodice Stojnić na neometano uživanje imovine i uopće povredu principa dobre javne uprave.

U skladu s tim, institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH naložila je niz preporuka Općini Stari Grad, od kojih je svakako najvažnija ona kojom se nalaže Općinskom vijeću Stari Grad da ponovo razmotri ponudu vezanu za "Tesla Pub".

- Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo razmatralo je Sporazum o vansudskoj nagodbi kojim bi se izvršila korekcija cijene zakupa kojim bi se sporazumno riješili svi do tada pokrenuti postupci. Nejasno je zbog čega tada nije potpisan Sporazum o vansudskom poravnanju kada su za to postojali svi uslovi, nego se podnosiocu zahtjeva i dalje ispostavljaju računi za zakupninu prema površini prostora koju on stvarno nema, da bi nakon dva mjeseca bila dostavljena nova ponuda u kojoj se iznos zakupnine višestruko uvećava i daje ultimatum za prihvatanje, pod prijetnjom iseljenja - navodi se u Preporuci koju potpisuju dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr. Ljubinko Mitrović. 

Kako se dalje navodi, dostavljanje nove ponude sa višestruko uvećanim iznosom zakupnine pod prijetnjom iseljenja, nedugo nakon što je podnosilac žalbe u adaptiranje prostorija uložio značajna finansijska sredstva ne može se smatrati savjesnim postupanjem bilo koje ugovorne strane čak i u privatno-pravnim odnosima.

Omubdsmeni podvlače da odluke o upravljanju općinskom imovinom od značajne vrijednosti spadaju prvenstveno u nadležnosti Općinskog vijeća kao kolektivnog predstavničkog tijela te je za prebacivanje konačne odgovornosti na načelnika kao pojedinca teško naći uporište ne samo u pozitivnim propisima nego i u opštem interesu koje je vijeće prvenstveno pozvano da štiti i zastupa.

- Tim prije što se u postupku istrage uspostavilo da načelnik općine gaji određeni lični animozitet prema podnosiocu žalbe i članovima njegove uže porodice, što je utvrđeno preslušavanjem snimka od 21.06.2017. godine za što nije ponuđeno adekvatno ili uvjerljivo objašnjenje odgovornog javnog organa - također stoji u Preporuci.

Ombudsmeni ukazuju da prema Ustavu BiH svi građani imaju pravo na nesmetano uživanje imovine, što prema praksi Evropskog suda za ljudska prava obuhvata poslovne prostorije da se u konkretnom slučaju radi o javnoj imovini koja potpada pod poseban pravni režim koji za razliku od privatne imovine nalaže izdavanje, korištenje ili upotrebe pod uslovima jednakosti.

- Čak i sa komercijalne strane nejasno je kako je odluka Općine Stari Grad najbolje zaštićen javni ili opći interes ako je podnosilac žalbe uplatio zakupninu od preko 57.000 KM, ako je uložio značajna finansijska sredstva u adaptaciju objekta što je poznato (jer se radi o popularnom mjestu za izlazak), ako je time povećao vrijednost objekta koji nesporno ostaje u vlasništvu općine, te ako je nesporno ponudio da isplati dug prema korigovanoj cijeni zakupnine, jer objekat nema stvarnu površinu koja je navedena u ugovoru - kaže se u Preporuci.

Dalje se navodi i da je nakon iseljenja Stonića iz prostora veći broj radnika ostao bez posla, kao i da on stoji prazan i za njega se ne plaća nikakva zakupnina.

- To govori u prilog podnosioca žalbe da su u konkretnom primjeru lični animoziteti odnijeli prevagu nad interesima građana, iz kojih javni organ i crpi svoja ovlaštenja - navode obmudsmani.

S obzirom na sve navedeno, ombudsmeni Općinsko vijeće stari grad upućuju da uzme u razmatranje ponudu podnosioca žalbe i izjasni se o njoj vodeći računa o komercijalnim interesima Općine, ali i interesima pravičnog utvrđivanja naknade s obzirom na površinu i strukturu prostora, u skladu s prijedlogom sporazuma o vansudskom poravnanju koji je razmatran na sjednici Vijeća u januaru 2017. godine i u skladu s nalazima preporuke.

Također, ombudsmeni traže da se ova institucija izvijesti u roku od 30 dana po poduzetim mjerama na realizaciji ove preporuke - zaključuje se na kraju ovog dokumenta.

- Ovo je još jedan dokaz da Općina Stari Grad i njen načelnik sistemski krše ljudska prava porodice Stojnić. Također, ovom preporukom ukazuje se na obaveze Općinskog vijeća koje je najvažniji organ vlasti u jednoj općini te je svaki općinsko načelnik obavezan da poštuje odluke općinskog vijeća bez obzira kakvim su pritiscima i ucjenama izloženi vijećnici kao što je to slučaj u Općini Stari Grad. Načelnik Hadžibajrić je nedavno putem općinske službe oglasio tender za taj prostor, a neki općinski službenici su vrbovali pojedine kontroverzne osobe da se prijave za taj prostor te i tako izvrše pritisak na porodicu Stojnić, a krajnji cilj je da budu kako načelnik lično kaže otjerani iz Starog Grada - kazala je porodica Stojnić.

VEZANI TEKSTOVI: 

Deložiran Tesla Pub Denisa Stojnića u Sarajevu

Veći incident spriječila policija: Pogledajte kako je protekla jutrošnja deložacija Tesla Puba

Stojnić odgovorio načelniku: Nije me iz Sarajeva otjerao Karadžić pa neće ni Hadžibajrić