U ime Općine Centar, kao finansijera projekta, protokol je potpisao načelnik Nedžad Ajnadžić, dok je u ime Javnog preduzeća "Olimpijski bazen Otoka" protokol potpisao direktor Enes Peštek.

Sredstva za realizaciju ovog projekta, u iznosu od 28.500 KM, osigurala je Općina Centar. Nadležna služba Općine će navedena sredstva prebaciti u roku od deset dana na račun ovog javnog preduzeća.

Prema ovom protokolu na Olimpijskom bazenu na Otoci (Bulevar Meše Selimovića 83b) bit će provedena obuka učenika četvrtih razreda iz osnovnih škola sa područja Centra prema utvrđenom operativnom planu realizacije ovog projekta.

- Naša služba je tokom proteklog perioda provela anketiranje učenika četvrtih razreda. Oko 570 učenika četvrtih razreda izjasnilo se da žele proći obuku u školi plivanja. Uz saglasnost njihovih roditelja za učenike ćemo imati osiguran prijevoz od škole do bazena i natrag uz pratnju nastavnog kadra. Od narednog ponedjeljka su prvi termini plivanja za učenike Osnovne škole "Alija Nametak" nakon čega slijede preostale škole, a prema rasporedu naredna dva mjeseca će biti obuhvaćeno svih 11 osnovnih škola iz Centra - objasnila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar.