Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor firme Unigradnja Sarajevo Mustafa Duraković potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji druge faze osnovne škole na Šipu. 

Ugovor je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma ukupne vrijednosti 2.093.197,15 maraka.  Ovaj višemilionski projekat  finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kako je riječ o velikoj investiciji projekat se realizira u fazama. 

Podsjećamo da su načelnik Ajnadžić i ministrica Bogunić potpisali i aneks Sporazuma o zajedničkom finansiranju izgradnje druge faze osnovne škole čime su obezbijeđena sredstva za nastavak realizacije ovog projekta. Na ime finansiranja izgradnje objekta osnovne škole na Šipu prema odredbama potpisanog aneksa Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će iz budžeta za 2019. godinu izdvojiti 500.000 KM, a Općina Centar 1.056.562 maraka.

Do sada su na osnovu ranije potpisanih ugovora izvođeni radovi na izgradnji blokova A i B, a potpisivanjem današnjeg sporazuma stvorene su pretpostavke za izgradnju bloka C koji podrazumijeva učenički prostor. 

Na osnovu višegodišnjih zahtjeva stanovnika Šipa radovi na izgradnji ove škole su započeli 2017. godine. Prema anketama koje su provedene na oko 3.800 stanovnika, dobijeni su podaci da će u novu školu biti upisano između 350 i 500 djece, navodi se u saopćenju Općine Centar.