Problem konstantnog curenja vode na spojevima krovne konstrukcije, ali i drugi tehnički nedostaci rezultirali su, kako ističu, da se u prošloj godini pokrene garancija za kvalitet izvedenih radova.

- Prethodna općinska administracija i menadžment Javnog preduzeća ONSA nikada nisu poduzeli konkretnije aktivnosti na saniranju krovne konstrukcije i taj dugogodišnji problem je došao u fokus tek nakon dolaska nove administracije, te su pokrenute konkretne aktivnosti na dugoročnom rješavanju ovog izazova. Prošle godine je uprava JP ONSA zajedno sa Civilnom zaštitom i Vatrogasnim društvom Novo Sarajevo poduzela niz aktivnosti na prevenciji i zaštiti imovine, međutim ove godine su te aktivnosti izostale od uprave preduzeća o čemu će Općina svakako tražiti odgovore nadležnih tijela i organa preduzeća - navode iz Općine i dodaju:

- Svjesni navedenih činjenica, kao i potrebe za hitnim rješavanjem ovog problema, Općina Novo Sarajevo planirala je u budžetu za ovu godinu interventna sredstva za privremenu sanaciju krova, dok se paralelno s tim pristupilo ugovaranju i izradi tehničkog rješenja za sanaciju krovnog pokrivača. S obzirom na to da je procijenjena vrijednost kompletne sanacije više od pola miliona KM, a tih sredstava nema planiranih u budžetu za 2023. godinu, Općina Novo Sarajevo se prijavila na projekat sanacije Vladi Federacije za sufinansiranje putem Javnog poziva, nakon čega će se znati da li i sa koliko sredstava se raspolaže. U svakom slučaju Općina Novo Sarajevo ide u smjeru rješavanja ovog dugogodišnjeg problema, a ukoliko očekivana sredstva ne budu dostatna, pristupit će se izmjenama u procesu rebalansa budžeta.   

Prvi naredni korak je, kako ističu, raspisivanje javne nabavke za radove na privremenoj sanaciji krova, kojim će do konačnog rješenja ovog problema i zamjene kompletnog krovnog pokrivača, uvjeti za rad i boravak u dvorani biti znatno poboljšani.