Općina ilidža raspisala je konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2018/2019. godini.

Pravo učešća imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području općine Ilidža, da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti fakulteta/akademija (javne visokoškolske ustanove) članica Univerziteta u Sarajevu.

Učestvovati na konkursu mogu učenici prvog razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i primjerno vladanje, te učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili opći uspjeh sa prosječnom ocjenom 5,0 i primjerno vladanje.

Redovni studenti prve godine fakulteta/akademija mogu učestvovati ako su u završnom razredu srednje škole imali prosječan uspjeh 5,0 i primjerno vladanje, a sa prosječnom ocjenom 5,0 u završnom razredu srednje škole.

Mogu se prijaviti i redovni studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta/akademija sa prosječnom ocjenom najmanje 8,0 ( I i II ciklus studija) koji nisu obnovili godinu.

Osim toga, potrebno je da učenici i studenti nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini od javnog sektora (općine, grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, fondova).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2018/2019. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Konkurs je objavljen 11. oktobra, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Sve informacije o potrebnim dokumentima, te načinu prijave na konkurs, možete pronaći >>OVDJE<<