Općinsko vijeće Centar raspravljalo o problemu klizišta: Najalarmantnija situacija trenutno na Ciglanama

Objavljeno: 13.10.17 u 14:23

Općinsko vijeće Centar Sarajevo održalo je tematsku sjednicu o problemu klizišta na području ove gradske općine.

Načelnik Općine Nedžad Ajnadžić je istakao da je ovo jedna od najvažnijih tematskih sjednica imajući u vidu da su klizišta veliki problem koji može ugroziti sigurnost građana i imovine, a ujedno su i veliki ometač u investicionom ciklusu.

Iako su klizišta u nadležnosti Kantona Sarajevo, odnosno Zavoda za izgradnju i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar godinama značajnim budžetskim sredstvima finansira njihovu sanaciju, a efekti nisu u srazmjeri sa uloženim sredstvima. Kad je riječ o zonama visokog rizika načelnik Ajnadžić je kazao da klizište na Ciglanama u Ulici Hakije Kulenovića zahtijeva hitno poduzimanje mjera, zbog čega je Općinski štab civilne zaštite u stalnom vanrednom zasjedanju, a održan je i sastanak sa Savjetom Mjesne zajednice Ciglane-Gorica.

Općina pokrenula inicijative

- Općina je putem Štaba civilne zaštite pokrenula aktivnosti i angažovala eminentne stručnjake za izradu plana mjera i aktivnosti za sanaciju klizišta na Ciglanama. Kao jedna od hitnih mjera predložena je izmjena režima saobraćaja u Ulici Hakije Kulenovića koju smo prije mjesec dana tražili od kantonalnog Ministarstva saobraćaja, ali još uvijek nismo dobili odgovor – kazao je Ajnadžić.

O stanju klizišta na području općine Centar, njihovim uzrocima i pojavama te saniranju i održavanju govorio je koordinator sanacije klizišta Fuad Babić iz Zavoda za izgradnju KS.

 Istaknuto je da je na području KS registrovano 873 klizišta, od kojih 157 na općini Centar koja pričinjavaju velike materijalne štete, ugrožavaju sigurnost građana i predstavljaju limitirajući faktor u prostornom razvoju Općine. Razlozi povećanja broja klizišta u urbanim sredinama su bespravna gradnja i katastrofalna situacija na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, dok je u samo 2-3 posto slučajeva pojava klizišta uzrokovana prirodnim fenomenima.

Na području Centra od 2000. godine sanirano je 66 klizišta.

Analize evidentiranih klizišta na području središnje sarajevske općine pokazuju da je najteža situacija u padinskim dijelovima gdje je prisutna bespravna gradnja bez ikakve planske dokumentacije i prethodnih geotehničkih istraživanja, kao i katastrofalno stanje ili nepostojanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

Spore reakcije nadležnih

Na kraju rasprave usvojen je i set zaključaka koje je predložio općinski načelnik zajedno sa dopunama koje su predložili vijećnici. Prije svega zatraženo je od svih nadležnih subjekata (kantonalnih ministarstava, zavoda i komunalnih javnih preduzeća te civilne zaštite) što hitnije poduzimanje mjera i aktivnosti na sanaciji klizišta na Ciglanama. Ujedno Općinsko vijeće izražava nezadovoljstvo sporom reakcijom Ministarstva saobraćaja KS na zahtjev Općinskog štaba civilne zaštite za izmjenu režima saobraćaja u Ulici Hakije Kulenovića. Zatraženo je od Zavoda za izgradnju i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da, s obzirom na stanje klizišta na općini Centar, aktivno ''igraju'' zakonom definiranu ulogu kad su u pitanju klizišta, saopćeno je iz Pres-službe Općine Centar.