Općina Stari Grad: Ukinuta kotlovnica u zgradi "Higijena"

objavljeno: 10.01.2018. u 14:32

Kotlovnica Toplana Sarajevo u zgradi "Higijena" od kraja prošle godine nije više u funkciji.

Zbog planiranog rušenja objekta "Higijena" u ulici Josipa Štadlera broj 14 na području Općine Stari Grad Sarajevo, u funkciji više neće biti kotlovsko postrojenje Toplana Sarajevo koja je smještena u objektu "Higijene" te  zagrijava 68 stambenih jedinica u Karpuzovoj ulici i Potoklinica.

- Toplane Sarajevo izvršile su prespajanje toplovoda sa kotlovnice "Higijena" na novoizgrađeni toplovod kotlovnice "Drvarska", nakon čega je krajem 2017. godine i pušten u funkciju - kazao nam je Ženja Ljubuškić, portparol Toplana Sarajevo.

Idejno rješenje prespajanja toplovodnog priključka za objekte priključene na kotlovnicu "Higijena" na toplifikacioni sistem kotlovnice "Drvarska" smještene u Sarač Ismailovoj ulici broj 7, kao i implementacija izrađenog izvedbenog mašinskog i građevinskog projekta je podrazumijevala  djelimičnu rekonstrukciju cirkulacionog-pumpnog sistema unutar kotlovnice, povećanje dimenzije cjevovovdne grane na koju je izvršeno prespajanje, odnosno  izgradnju novog toplovoda u dužini od 310 metara u ulici Mehmed-paše Sokolovića, Muse Ćazima Ćatića i Potoklinici.

Realizacijom  ovog projekta u užem jezgru grada ukinuto je još jedno ložište, što je sa aspekta doprinosa boljem kvalitetu zraka i zaštiti životne sredine veoma značajno. Također, povećao se toplotni konzum i energijska efikasnost kotlovnice "Drvarska".

Projekat je implemetntiran sredstvima budžeta Kantona Sarajevo i učešćem KJKP Toplana, pojasnio je Ljubuškić.