- Za je glasalo 18 zastupnika, protiv 15, suzdržan jedan. Konstatiram da je Skupština donijela Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta KS za 2020. godinu – kazao je predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik nakon glasanja.

Budžet KS za 2020. godinu će iznositi 1.114.597.584 KM, a izmjene su predložene zbog nastanka novih obaveza uzrokovanih pojavom pandemije koronavirusa.

U proteklom periodu je, nakon donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće, zabilježen veliki pad tri najveće grupe prihoda koje ubire Kanton Sarajevo u odnosu na prošlu godinu, a to su prihodi od poreza na dobit pojedinca i preduzeća, koji je opao za 11.485.976 KM, prihodi od indirektnih poreza, koji su za 12.725.552 KM manji nego u periodu 01.04.-30.04.2019., kao i prihodi od poreza na dohodak, koji su manji za 3.759.794 KM u odnosu na isti period prošle godine.

U ukupnom iznosu te tri vrste prihoda su na dan 30. april 2020. godine manje za 27.971.322 KM u odnosu na isti period prošle godine.