Mladi u Tuzlanskom kantonu dobit će priliku da ne plaćaju kamatu na ratu stambenog kredita. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade jučer je raspisalo javni poziv za mlade starosti do 35 godina, koji otplaćuju stambeni kredit, da se prijave za projekat subvencioniranja, odnosno otplate kamate.

- Iznos kamate ćemo gledati u periodu od 30. juna prošle godine do 31. maja ove godine. Saberete ukupni iznos kamate u toku tih 12 mjeseci i ukoliko je on manji od tri hiljade maraka, bit će plaćen u potpunosti, ukoliko je veći, onda možete dobiti najviše tri hiljade KM - pojasnio je ministar za kulturu, sport i mlade TK Srđan Mićanović.

Za ovaj projekat planirano je ukupno 100.000 KM, a javni poziv ostaje otvoren 30 dana.

- Blagu prednost prilikom ocjene prijava imat će oni koji su mlađi od 30 godina. Također, komisija koja bude razmatrala prijave uzet će u obzir stručnu spremu prijavljenih, imovinski cenzus, broj članova porodice, odnosno domaćinstva, ali i posebne rezultate postignute u oblasti nauke, umjetnosti i sporta. Dakle, želimo vrednovati obrazovane mlade ljude, ali istovremeno imati u vidu imovinsko stanje, da bi novac dodijelili onima kojima je najviše potreban - navodi Mićanović.

On ističe da će svi ovi kriteriji biti javno objavljeni te će svako moći sam izračunati koliko bodova ima po svakom kriteriju.

- Eliminatorno je i to da prijavljeni nemaju riješeno stambeno pitanje, odnosno da prvi put rješavaju stambeno pitanje, da posjeduju ugovor s bankom o stambenom kreditu za stambeno zbrinjavanje, da do momenta podnošenja prijave imaju urednu otplatu kredita, da su zaključili notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave po javnom pozivu te da u prethodnim godinama nisu bili korisnici sredstava za stambeno zbrinjavanje ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje iz budžeta Tuzlanskog kantona - kaže Mićanović.

Pored javnog poziva za finansiranje kamata za stambene kredite, isto ministarstvo je raspisalo javni poziv za sufinansiranje i finansiranje projekata omladinskih udruženja. Na raspolaganju je ukupno 15.000 KM, a maksimalan iznos za jedan projekat je dvije hiljade KM.