Otvoren Javni poziv za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva

objavljeno: 10.01.2018. u 14:49

Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2018. godini uputio je Javni poziv o ujvetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade. Rok za dostavljanje prijedloga kandidata za nagradu je 29. januar.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva dodjeljuje se kao najviše društveno priznanje za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblastima privrede, nauke i obrazovanja, kulture i umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne zaštite, te drugim oblastima rada i stvaralaštva bez obzira na godinu ostvarenja, a koji doprinose ukupnom unapređenju, promociji i razvoju grada Sarajeva, kao glavnog grada BiH.

Pod značajnim ostvarenjima, u smislu ove odluke, podrazumijevaju se djela ostvarena u kontinuitetu koja se ocjenjuju kao doprinos razvoju odgovarajuće oblasti, u skladu s kriterijima uobičajenim za konkretnu oblast, a koja doprinose ukupnom razvoju, odnosno promociji grada Sarajeva.

Nagrada se može dodijeliti pojedincima, grupama (okupljenim pojedincima na realizaciji određenih poslova s rezultatima koji se mogu razmatrati u kandidaturi za dodjelu Nagrade kao značajna ostvarenja, odnosno značajni rezultati rada), i kolektivima (privrednom društvu, ustanovi, udruženju i drugom pravnom subjektu s područja Grada Sarajeva, kao i onom van područja Grada Sarajeva, ako se njihova ostvarenja, odnosno rezultati rada odnose na grad Sarajevo).

U jednoj godini može se dodijeliti najviše šest nagrada, iz svake oblasti jedna, bez obzira na to da li se radi o pojedinačnoj, grupnoj ili kolektivnoj nagradi, a istom subjektu se može dodijeliti samo jedanput.

Nagrada se ne može dodijeliti organima uprave svih nivoa vlasti u BiH, izabranim funkcionerima, zastupnicima i vijećnicima svih nivoa vlasti u BiH za vrijeme trajanja njihovih mandata, kao ni zaposlenima u organima uprave svih nivoa vlasti u BiH za ostvarenja koja se odnose na djelovanje u okviru djelokruga posla koji vrše u organu uprave.

Nagrada se uručuje 6. aprila na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u povodu Dana Grada Sarajeva, a uručuju je gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju privredna društva, ustanove, udruženja građana, grupe od najmanje 200 građana i druga pravna lica, sa područja Sarajeva, s tim da nemaju pravo isticanja sopstvene kandidature za nagradu.

Prijedlog kandidata podnosi najviši organ upravljanja Skupština ili Upravni odbor, odlukom organa o podnošenju prijedloga kandidata za nagradu, uz obavezu dostavljanja odluke tog organa o podnošenju prijedloga kandidata za nagradu.

Prijedlog se dostavlja sa obrazloženjem koje sadrži podatke o kandidatu, ukupan radni opus i posebne zasluge u oblasti zbog kojih se kandidat predlaže za nagradu, te oblast za koju predlagač cijeni, da je istaknuti kandidat dao najveći doprinos, pravila su za kandidovanje Šestoaprilske nagrade.

Prošle godine nagrade su uručene Dini Merlinu za oblast kulture i umjetnosti, Udruženju Fama iz oblasti nauke i obrazovanja i Udruženju Haber za zaštitu historijskih vrijednosti BiH. Glavni donator za izgradnju Trebevićke žičare dr. Edmond Offermann proglašen je počasnim građaninom Grada Sarajeva.