S obzirom na upite upućene općinskom načelniku Centar Sarajevo Nedžadu Ajnadžiću i nadležnim službama u vezi sa daljnjim aktivnostima na realizaciji projekta uređenja parka "Prof. dr. Nijaz Duraković" u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Regulacionog plana Marijin Dvor - lokalitet Hastahana općinska uprava će pristupiti izradi idejnog uređenja trga i projekta vanjskog uređenja sa hortikulturom.

Osnovni cilj ovog projekta je da se umjesto sadašnje dominantne betonske plohe i parkinga ovaj prostor uredi sa dominantno zelenom, odnosno parkovskom površinom sa različitim hortikulturnim sadržajima i mobilijarom.

U tom smislu načelnik Ajnadžić potpuno stoji na stanovištu uređenja ovog, godinama zapuštenog, prostora na kojem će dominirati zelena površina sa rekreativnim sadržajima za sve generacija naših sugrađana, navodi se u saopćenju Općine Cenatar.