Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza – 1.500 i Sinopharm, druga doza – 500 vakcina.

Posavski kanton – Pfizer, druga doza – 300, Sinopharm, druga doza – 700 vakcina.

Tuzlanski kanton – AstraZeneca, prva doza 2.000, Pfizer, druga doza – 3.000 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – AstraZeneca, druga doza – 600, Sinopharm, druga doza – 100 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – AstraZeneca, prva doza – 100, Pfizer, druga doza – 150, Sinopharm, druga doza – 350 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, druga doza – 1.500 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza – 1.650, Sinopharm, druga doza – 2.400 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, druga doza – 300 vakcina.

Kanton Sarajevo – AstraZeneca, prva doza – 2.400, Pfizer, druga doza – 3.300 vakcina.

U Kanton 10 tokom naredne sedmice neće se vršiti distribucija vakcina.

Kada se brojke saberu – za narednu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 600, a za prvu dozu 4.500 AstraZeneca vakcina.

Kantoni će dobiti i 11.700 Pfizer vakcina za drugu dozu.

Bit će isporučeno i 4.050 Sinopharm vakcina za drugu dozu.

Ukupno će kantonima naredne sedmice otići 20.850 vakcina.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.