Radove u cijelosti finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 174.196 maraka. Općina Centar finansirala je iz budžeta i prethodne četiri faze sanacije ove saobraćajnice za šta je izdvojila oko 588.000 maraka.

Kako je predviđeno projektom, na ovoj saobraćajnici, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici "Betanija-Šip", prvobitno će biti uklonjeni stari asfalt i tamponska podloga, a zatim i ugradnja novog tamponskog sloja. Odvodnja površinskih voda, koja je najčešći uzrok propadanja asfaltne površine, biće kao i do sada, riješena slivnicima, dok će podzemne vode biti sprovedene novim drenažnim plastičnim cijevima. Na kraju radova biće postavljeni novi betonski ivičnjaci u dužini od 375 metara sa jedne strane saobraćajnice, te novi asfalt na cijeloj dionici saobraćajnice.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je odobrenje o izmjeni režima saobraćaja koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, navodi se u saopćenju Općine Centar.