Odsutni su ministar odbrane BiH Sifet Podžić, ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, na početku je konstatovao da je prisutno sedam članova te da imaju uvjete za rad.

Podžić je, kako je objavljeno na web stranici Ministarstva odbrane BiH, na ministarskom sastanku Inicijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope. Ministar Cikotić je također službeno odsutan izvan BiH, što nam je potvrđeno u Ministarstvu sigurnosti.