S obzirom da Perici Staniću, direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), mandat ističe 5. novembra ove godine, Nezavisni odbor raspisao je javni konkurs za čelnika ove institucije. Između ostalog, kandidati za ovu poziciju moraju imaju visoku stručnu spremu - VII. stepen obrazovanja i radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina, da imaju čin glavnog inspektora policije ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činute da nisu članovi političke stranke

Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH provodi postupak odabira najuspješnijeg kandidata. Po isteku roka za dostavu prijava, Nezavisni odbor s kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će intervju. Po okončanju postupka odabira, Nezavisni odbor dostavlja ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata. Imenovanje, na prijedlog ministra sigurnosti BiH, vrši Vijeće ministara.

Iako je tek raspisan konkurs, u javnosti se već uveliko spekulira ko je favorit koje stranke, odnosno imenima osoba koje bi (ponovo) sjele u direktorsku fotelju. Navodno, aktuelni direktor Perica Stanić, planira u utrku za drugi mandate, kao i bivši direktor, kontroverzni Goran Zubac.

Podsjetimo, Zubca je Sud BiH 2015. godine proglasio krivim za nesavjestan rad u službi, i osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora od godinu dana, sa rokom od dvije godine. Vijeće ministara potom ga je razriješilo dužnosti.

Kao kandidati spominju se i Darko Ćulum, direktor Policije RS; Ranko Vuković, zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Relja Kovač; šef Operativnog štaba DKPT-a i Siniša Kostrešević, biv­ši na­čel­nik Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Re­pu­bli­ke Srp­ske.  Stanić, Kovač, Vuković i Kostrešević važe za kadrove SDS-a, dok je Zubac favorit SNSD-a, odnosno predjednika te stranke Milorada Dodika.

Koja politička opcija će imati “prvog policajca u državi”, navodno, uveliko zavisi od raspleta situacije u Vijeću ministara BiH, odnosno da li će u državnu vlast ući SNSD ili će ostati SDS.