Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić zajedno sa Samirom Šehovićem, pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje posjetio je Nahorevo gdje su u toku radovi na sanaciji lokalne ceste koja vodi kroz ovo naselje.

Tom prilikom načelnik Ajnadžić je u razgovoru sa stanovnicima naglasio da će na ovom području u narednom periodu biti realizovano još nekoliko krupnih infrastrukturnih projekata.

Trenutno je na području MZ "Nahorevo" aktivna sanacija Nahorevske ulice u dužini od 80 metara, a u narednom periodu započet će radovi i u ostatku ulice koja vodi do Skakavca. Tom prilikom predstavnici Općine Centar su apelovali na stanovnike da se saobraćajnica koristi u što manjem kapacitetu kako bi se radovi što prije završili i kako bi ovaj projekat koji je od velikog značaja za stanovnike bio uspješno realizovan.

Pored obnove saobraćajnica, načelnik Ajnadžić je kazao da će u narednom periodu započeti i izgradnja potpornih zidova, a bit će okončan i projekat izgradnje novih niša za hajfiše.