Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Amela Sofić potpisala je danas Sporazum o finansiranju i implementaciji izrade projektne dokumentacije za realizaciju Projekta "Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo" sa direktorom ove ustanove Ademom Zalihićem te direktorom Zavoda za izgradnju KS Mirzom Hulusićem.

-Nastavljamo s realizacijom dobrih projekata, jačamo primarnu zdravstvenu zaštitu, jer smo svjesni značaja ove ustanove koja na licu mjesta u hitnim okolnostima pruža našim građanima zdravstvenu zaštitu iz oblasti hitne patologije - istakla je ministrica Sofić, nakon potpisivanja Sporazuma.

Za ovu namjenu Ministarstvo zdravstva KS je osiguralo u Budžetu KS za ovu godinu sredstva u iznosu od 50.000 KM, a najavljeno je da će tokom naredne godine biti osigurana i sva dodatna eventualno nedostajuća sredstva. Realizacijom ovog sporazuma osigurat će se uvjeti za početak rekonstrukcije i sanacija centralnog objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, a koja se planira završiti tokom naredne godine.

Implementator realizacije projekta je Zavod za izgradnju KS koji će pripremiti sve potrebne preduvjete te provesti proceduru javnih nabavki za izbor izvršioca usluge izrade izvedbene projektne dokumentacije i neophodnih elaborata, kao i javne nabavke revizije izvedbene projektne dokumentacije, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim aktima.

-Posljednji put ovaj objekt je rekonstruiran 1979. godine, tako da je neophodno s njegovom sanacijom započeti što prije, kako bi njegovo građevinsko stanje adekvatno pratilo visoki kvalitet medicinskih usluga koje svakodnevno njegovu zaposlenici pružaju građanima Kantona - kazao je direktor Hulusić.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS će Zavodu za izgradnju KS obezbijediti svu raspoloživu projektnu dokumentaciju iz vremena izgradnje objekta, kao i dokumentaciju iz svih perioda sanacije, adaptacije odnosno rekonstrukcije. Direktor Zalihić je, ovom prilikom, iskazao zahvalnost Vladi i Ministarstvu zdravstva KS zbog njihovog opredjeljenja da ovaj objekt rekonstruiraju, zbog toga što je to neophodno što prije učiniti.

Osim ovoga, u budžetu Ministarstva je planirano 660.000 KM za nabavku opreme ovoj ustanovi, i to: dva kardiomobila, dva kombija za prijevoz hemodijaliznih pacijenata, tri bolesnička kreveta za ambulantu te lutki modela za edukativni centar, saopćio je Press KS.