Podnesena prijava Tužilaštvu KS: Gavrankapetanović i Crnkić obilato častili sebe, članove komisija i odbora

Objavljeno: 14.02.17 u 18:29 Autor: S. Ka.

U Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo nedavno su formirani predmeti na osnovu prijava protiv bivših direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Farisa Gavrankapetanovića i Kenana Crnkića, a u istragu je, kako saznajemo, uključena Federalna uprava policije.

- Predmeti su u fazi provjere navoda iz prijave, kako bi se utvrdilo ima li elemenata krivične odgovornosti - kazala je za Faktor Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS, ne navodeći detalje.

Naime, podugačak je spisak nelegalnih radnji dvojice bivših direktora ZZO KS, što je uočio i Ured za reviziju institucija u FBiH.

Gavrankapetanović, dok je bio na poziciji direktora ZZO KS, od augusta 2012. do decembra 2013, imenovao je veći broj komisija te odredio novčane naknade njenim članovima.

Bez odluke Upravnog odbora donosio je rješenja o obrazovanju komisija u koje je imenovao sebe i druge osobe, bez odluke Upravnog odbora, kako bi došli do značajnih novčanih naknada. Njemu i drugim članovima komisija isplaćeno je više od 190 hiljada maraka. Komisije nisu podnosile detaljne izvještaje o radu i vjerovatno je veliki dio njih bio fiktivan i služio samo kao sredstvo za nelegalno izvlačenje novca budžetskih korisnika iz Zavoda.

U isto vrijeme, tadašnji predsjednik Upravnog odbora Zavoda, Esed Radeljaš, koji se nalazi u pritvoru zbog drugih nelegalnih radnji, također je bez odluka Upravnog odbora samoinicijativno donosio i potpisivao rješenja o formiranju komisija i imenovao uposlenike Zavoda, direktora i ostale u komisije te im određivao velike iznose za rad. Ukupno je za te komisije isplaćeno oko 20 hiljada maraka, s tim da su mjesečne naknade svakog od članova iznosile oko 500 maraka.

Nezakonito poslovanje bivših direktora očito je i kada je u pitanju zaključivanje ugovora o angažovanju članova Nadzornih odbora. Naime, Crnkić i Gavrankapetanović su, iako je odlukom Vlade KS iz 2012. bila propisana naknada članova NO javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač KS, 300 maraka za predsjednika i 250 za članove, isplaćivali veći iznos nezakonito i tako kupovali naklonost tih osoba.

Članovi Nadzornog odbora, koji bi inače trebali vršiti nadzor nad finansijama osiguranika u KS, primali su mjesečno 1.000 maraka, a predsjednik čak 1.200, što ukupno iznosi oko 122 hiljade za period od juna 2013. do novembra 2015. Da se radilo u skladu sa odlukom Vlade KS, u te svrhe je trebalo biti isplaćeno nešto manje od 30.000 maraka. Razlika od 92 hiljade isplaćena je nazakonito i na štetu Zavoda.

Ovi iznosi naknada isplaćivani su do dolaska novog menadžmenta Zavoda, a novi direktor Samir Turković ponudio je predsjedniku i članovima NO, u decembru 2015, nove ugovore sa naknadama koje bi bile u skladu sa odlukom Vlade KS, ali su oni to, kako saznaje Faktor, odbili i trenutno uopće nemaju važeće ugovore.

Možda je bitno naglasiti i to da Zakon o zdravstvenom osiguranju uopće ne predviđa postojanje Nadzornog odbora u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

I Ured za reviziju institucija u FBiH u izvještaju o reviziji poslovanja ZZO KS za 2015. godinu konstatovao je da je "nepostupanje u skladu sa Odlukom Vlade Kantona imalo za posljedicu veće isplate samo u 2015. godini za neto iznos od 27.466 KM", a za period od juna 2013. do kraja decembra 2015. godine, u iznosu od 99.165 KM.

Također, navodi se da je isplata naknade u 2015. godini izvršena za 11 mjeseci, iako u januaru, februaru i julu nije održana nijedna sjednica.

-Poslovnikom o radu Nadzornog odbora isplata naknade nije bila uslovljena održavanjem sjednice niti prisustvom istoj, što smatramo neopravdanim - navodi se u izvještaju pored ostalog.