Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, uz prethodnu podršku Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća iz Hrvatske, donijelo je zaključak o pokretanju Inicijative o uspostavi javnih ustanova za bosanski jezik i bošnjačku književnost u matičnoj državi Bošnjaka – Bosni i Hercegovini.

- Više od 27 godina od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države, u Bosni i Hercegovini ne postoje javne ustanove ili institucije sa javnim ovlaštenjima za bosanski jezik i bošnjačku književnost, iako se prema zvaničnom Popisu stanovništva iz 2013 godine u BiH, 50,1% građana izjasnilo da su Bošnjaci a njih čak 54% da im je maternji jezik bosanski. Inače, u proteklih 27 godina u BiH nije osnovana niti jedna javna ustanova bošnjačke provenijencije. Drugi narodi u BiH, svakako uz pomoć institucija i ustanova iz susjednih država, odavno imaju uspostavljene javne ustanove za ova pitanja - navodi se u saopćenju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

U narednom periodu Vijeće će inicijativu dostaviti stručnim institucijama i ekspertima, prije svih organizacijama bošnjačke provenijencije, kako bi se ova inicijativa razmotrila, te kako bi se nakon usaglašavanja, inicijativa uputila nadležnim organima države i njenim administrativnim dijelovima. Jedan od prijedloga je i taj, da se BZK Preporod dodijele javna ovlaštenja za oblast bošnjačke književnosti, o čemu će se svakako očitovati organi BZK Preporod.

U cilju kvalitetnijeg rada i aktivnosti Vijeća, a zbog kompleksne društvene situacije u državi i regionu, uspostavljeni su savjeti Vijeća i imenovani predsjedavajući savjeta: prof.dr. Kasim Trnka, predsjedavajući Savjeta za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja; prof.dr. Hasan Muratović, predsjedavajući Savjeta za obrazovanje i nauku; prof.dr. Dževad Jahić, predsjedavajući Savjeta za bosanski jezik i književnost; prof.dr. Mediha Filipović, predsjedavajuća Savjeta za zdravstvo i prof. Mevlida Serdarević, predsjedavajuća Savjeta za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Tokom mjeseca juna održat će se konstituirajuće sjednice Savjeta, u koje će se, pored imenovanih članova VKBI, kooptirati i dodatni članovi, eksperti iz pojedinih oblasti, koji ne moraju biti članovi VKBI.

Vijeće će u narednom periodu, zajedno sa BZK Preporod, uputiti dopis bošnjačkim predstavnicima na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou izvršne i zakonodavne vlasti za sastancima, jer odnos i finansijska podrška koja se od strane institucija BiH i njenih nižih nivoa vlasti, pruža za kapitalne projekte temeljnih elemenata bošnjačkog identiteta, kao što se enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika i Edicija bošnjačke književnosti u 100 knjiga, su više nego skromni, a u nekim slučajevima čak i sramotni, navodi se u saopćenju Vijeća.