Općina Novo Sarajevo objavila je Javni poziv za učešće u realizaciji Programa mjera za podsticaj zapošljavanja. Pozvani su poslodavci za učešće u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenim osobama za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja, te Javni poziv poslodavcima za učešće  u programu obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba.

Nakon zaključenja javnog poziva odabrani su poslodavci koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu stručnog osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. To su: Unija MF, Jullen Komerc, JU OŠ "Malta" i  JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS.

Sa odabranim aplikantima zaključit će se ugovori, a aplikanti koji ne ispunjavaju uvjete za učešće u Programu mjera za podsticaj zapošljavanja bit će pismeno obaviješteni. 

Na listi nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po Javnom pozivu od 15. augusta 2018. godine odabrano je 45 osoba.

Sa odabranim aplikantima zaključit će se ugovori, a aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu bit će pismeno obaviješteni. 

Za učešće u  Programu obuke,  dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije boračke populacije  i drugih  nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 15. augusta  nije bilo aplikanata koji su ispunili uvjete za učešće u Programu o čemu će biti pismeno obaviješteni.  

Sredstva za realizaciju Programa osigurana su u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, navodi se u saopćenju.