Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o proglašenju 26. novembra neradnim danom. U obrazloženju stoji da 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine pada u nedjelju i s obzirom na značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, tim više što je riječ o jubilarnoj, 75. godišnjici ovog historijski važnog događaja, odlučeno je da ponedjeljak, 26. novembra, bude neradni dan u Federaciji BiH.

Vlada je danas prihvatila inicijativu Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u BiH - Odbora za obilježavanje 75. godišnjice ZAVNOBiH-a, za sufinansiranje manifestacija koje će biti organizirane tokom novembra 2018. godine, te odobrila izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu, u iznosu od 40.000 KM za ove namjene.