Poplave u Tuzlanskom kantonu: Kako je brana jezera Modrac postala problem

Objavljeno: 18.12.17 u 11:41 Autor: J. Bojić

Na području Gračanice danas je pod vodom oko 30 hektara, uglavnom poljoprivrednog zemljišta. U Doboj Istoku poplavljeno je oko 10 hektara. Uzrok u oba slučaja je rijeka Spreča, odnosno ispusti na brani Modrac, koji u korito rijeke šalju preveliku količinu vode.

Poplave u Gračanici: Pod vodom trenutno 30 hektara zemljišta
Poplave u Gračanici: Pod vodom trenutno 30 hektara zemljišta

Šef Službe civilne zaštite Gračanica Mustafa Bajić, tvrdi da korito Spreče ne može primiti više vode od 40 metara kubnih u sekundi sa ispusta brane jezera Modrac. Trenutno ispustima prolazi 58,2 metra kubna vode u sekundi, podaci su Spreče d. d. Tuzla, koja upravlja branom.

- Zbog neselektivnog ispuštanja vode na Modracu mi imamo tri do četiri poplave godišnje. Za primjer 11. decembra ispust je bio 27,5 m3/s, a dva dana kasnije uz kišu i snijeg imali smo 65,2 m3/s i došlo je do poplava u Gračanici. Godinama upozoravamo na ovaj problem i smatramo da treba pratiti prognoze vremena i tome prilagoditi ispust vode s brane - kaže Mustafa Bajić.

On ističe da se Modrac primarno koristi za vodosnabdijevanje te za potrebe industrije, ali da se ne vodi računa o posljedicama.

- Nema naknada za poplavljene površine bez obzira što se radi o poljoprivrednom zemljištu. Tu zemlju niko neće ni da osigura, jer svi znaju rizike. Tako smo došli da znamo uzork i posljedicu, ali da niko ne odgovara dok ljudi trpe štete - kaže Bajić.

Isti problem ističe i Sulejman Delić, šef Službe civilne zaštite u općini Doboj Istok, koja se nalazi nizvodno od Gračanice.

- Brana Modrac napravljena je da sprečava poplave, ali ona ih sada uzrokuje. Mi imamo konstantne poplave bez obzira na padavine - ističe Delić.

Pored poplava voda iz Modraca donosi i druge probleme, koje, prema riječima, Delića, konačno treba početi rješavati.

- Pored izmjene plana ispusta treba poduzeti dugotrajnije mjere, a to je regulacija korita Spreče. Agenciju za vodno područje rijeke Save, ima gotov projekat, koji je usaglašen sa institucijama RS-a i na tome treba početi raditi. Federalni zavod za agropedologiju još je 2014. godine utvrdio da naplavine Spreče u tlu ostavljuaju štetne materije i teške metale, koji su opasni po zdravlje ljudi. To je još jedan važan razlog da se nešto poduzme - kaže Sulejman Delić.

U više navrata zvali smo i direktora Spreče Suada Hasanovića u pokušaju da i on da svoj komentar na način upravljanja branom, međutim direktor na naše pozive do zaključenja ovog teksta nije odogovorio.