Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između BiH i Švicarske.

Ministar Osmanović je kazao da je potpisivanje ovog sporazuma nastavak dobre saradnje između dvije zemlje i njeno unapređenje u oblasti socijalne sigurnosti.

- Danas potpisanim Sporazumom o socijalnoj sigurnosti i Administarativnim sporazumom o provođenju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti uređujemo važna pitanja u našim međusobnim odnosima, a posebno u današnjem procesu globalizacije koja ima za posljedicu veliku mobilnost radne snage i u tom kontekstu povećane potrebe koordiniranja sistema socijalnog osiguranja između naše dvije zemlje - naveo je ministar Osmanović.

Napomenuo je da će potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog sporazuma prestati  da važi Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Konfederacije Švicarske od 8. juna 1962., a  na osnovu koje su državljani BiH koji žive u Švicarskoj do sada ostvarivali svoja prava.

- Ovim Sporazumom naše države uredit će pravne propise koji se odnose na penzijsko i invalidsko osiguranje, osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti, novčanu naknadu u vezi s materinstvom i dodatkom na djecu, te zdravstveno osiguranje - kazao je ministar Osmanović i izrazio uvjerenje da će BiH i Švicarska nastaviti dalju dobru i prijateljsku saradnju.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer je kazala da se ovim sporazumom reguliraju odnosi u oblasti socijalne zaštine na modernoj osnovi, te da se njime prvenstveno reguliraju pitanja koja su od važnosti za građane koji se sele iz jedne u drugu zemlju pa ponovno  vraćaju u svoje zemlje.

Prema njenim riječima, ovo je prvi korak, a da bi sporazum stupio na snagu potrebno je da ga potvrde i parlamenti.

- Što se tiče švicarske strane, uvjeravam vas da će to brzo i uslijediti - kazala je ambasadorica Saxer.