VEZANI TEKST - Fikret Abdić i dalje opstruira Općinsko vijeće Velike Kladuše, Tužilaštvo USK mjesecima "istražuje"

Na teret mu se stavlja to što je kao načelnik donio pravilnik po kojem je "oduzeo" pečat Općinskom vijeću i odbio potom da ga vrati. Time je onemogućio Općinsko vijeće da koristi svoj pečat kako bi ovjeravali akte i onemogućio da ti akti budu objavljivani u Službenog glasniku Velike Kladuše.

- Stavlja mu se na teret postojanje osnovane sumnje da je 27. januara 2023. godine prekoračio granice svog službenog položaja i nadležnosti općinskog načelnika tako što je donio Pravilnik o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u organu uprave Općine Velika Kladuša, kojim je na sebe preuzeo sva ovlaštenja u pogledu izrade, upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata Općinskog vijeća Velika Kladuša, iako je bio svjestan da je Općinsko vijeće poseban predstavnički organ građana i odvojen od općinskog organa uprave i da on kao općinski načelnik nema ovlaštenja u obavljanju poslova iz djelokruga nadležnosti Općinskog vijeća, nakon čega je na zahtjev Općinskog vijeća za povrat pečata od 6. februara 2023. godine odbio vratiti pečat tom organu, na koji način je teže povrijedio pravo Općinskog vijeća na obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, onemogućivši istom da upotrebljava pečat u svrhu ovjeravanja općih i drugih akata koje u okviru svojih ovlaštenja donosi Općinsko vijeće i potvrđivanja njihove izvornosti te nemogućnosti njihovog objavljivanja u službenom glasniku Općine Velika Kladuša - saopćeno je danas iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona koje je podiglo optužnicu.

- Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću - dodaju u saopćenju.

Optužnica je podignuta nakon provedene istrage po krivičnoj prijavi koju su, zbog opstrukcija, protiv Abdića podnijeli vijećnici nove većine u Općinskom vijeću. Tu novu većinu pak Abdić ne priznaje. U njoj nema vijećnika Abdićeve Laburističke stranke. 

Vijećnici nove većine izabrali su Biseniju Mušedinović za predsjedavajuću Općinskog vijeća, ali taj izbor Abdić i Laburisti ne priznaju. Onemogućeno je korištenje pečata, objave odluka i drugih akata kao što je budžet,  a vijećnici su konstantno nailazili na zaključanu vijećnicu pa su u nekoliko navrata sjednice Vijeća morali održavati u hodniku.