Nadležna ovlaštena institucija je izdala certifikat o visokoj kvaliteti slane dezinficirane vode u jezerima, čime su se stekli uslovi za otvaranje ovogodišnje ljetne sezone koja će se realizovati uz primjenu svih propisanih mjera za zaštitu i sprječavanje širenja koronavirusa.

Cijene dnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Radno vrijeme kompleksa Panonike tokom juna mjeseca je od osam do 20 sati, a tokom jula i augusta, jedan sat ranije i duže.