Pozitivni rezultati ProCredit Bank BiH u prvom kvartalu 2018. godine

objavljeno: 03.05.2018. u 10:37

ProCredit Bank BiH poslovala je pozitivno u prvom kvartalu 2018. godine. Nakon gubitka ostvarenog u prošloj godini, pozitivni rezultati poslovanja u prvom kvartalu ove godine potvrda su ispravnosti investicija u transformaciju poslovanja koje je je banka imala u 2017. godini, saopćeno je iz ProCredit Bank BiH.

Ovo je rezultat investicijskog ciklusa usmjernog na digitalizaciju i poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, a što je omogućilo nastavak rasta i razvoja, te jačanja kvaliteta kreditnog portfolija banke. Bitno je istaći da primjenom istog modela transformacije poslovanja sve ProCredit banke u zemljama okruženja također bilježe konstantan rast kreditnog portfolia.

- Plasirali smo 76 miliona KM preduzećima u SME segmentu (mala i srednja preduzeća) sa kreditima preko 100.000 KM, te ostvarili rast od 4,5%. Također, 23% portfolija investicijskih anuitetnih kredita čine krediti za zelene investicije (ulaganja u ekološki isplative projekte i mehanizaciju), iskazano u iznosu radi se o 50 miliona KM. U tom smo segmentu rasli dva miliona KM, i ovdje bilježimo konstantan rast - navodi se u saopćenju za javnost ProCredit Bank BiH. Green portfolio (portfolio kredita sa ekološkom komponentom) sa prvim kvartalom činio je oko 14% ukupnog kreditnog portfolia.

Sa krajem marta ukupan SME portfolio iznosio je 366 miliona KM. Nivo automatizacije, a radi se o transakcijama koje se obavljaju elektronskim kanalima, odnosno u Zonama 24/7 te putem [email protected], iznosio je 97%.

- Investicije i transformacija u protekloj godini, a koje su bile razlogom negativnog poslovanja u 2017, dale su odlične rezultate. ProCredit Banka BiH ostaje posvećena razvoju bosanskohercegovačke privrede sa fokusom na segment malih i srednjih preduzeća, kao pokretača procesa razvoja, jačanja izvoza, i kreatora stabilnih radnih mjesta, ali i konkurentnih i spremnih za izazove ulaska Bosne i Hecegovine u članstvo EU. ProCredit Bank će ostati pouzdan partner bosanskohercegovačke privrede i u budućnosti što dokazujemo i konstantnim trudom da domaćim kompanijama obezbijedimo pristup jeftinijim sredstvima za unapređenje poslovanja. Za naše klijente obezbjedili smo oko 300 miliona KM garantnih linija. Nakon prvog kvartala na raspolaganju za daljnje finansiranje je ostalo oko 132 miliona KM - kazao je član uprave ProCredit Bank, Amel Agić

Također, u segmentu poslovanja sa fizičkim licima bitno je istaći da je banka početkom marta ove godine plasirala liniju stambenih kredita za fizička lica sa do sada odobrenim kreditima u iznosu od oko 1,4 miliona KM, te da se do kraja aprila očekuje odobrenje kredita u iznosu od 1,5 miliona KM.

Osim toga, u 2017. godini investirano je u razvoj web platforme za rad sa fizičkim licima www.procreditbank-direct.com u koju je primjenom inovacija uključena jedinstvena ponuda po kojoj se za 10 KM dobija tekući račun, štedni račun, internet bankarstvo, debitna kartica, e-mail izvodi, i obavljanje 20 plaćanja u zemlji bez ikakvih provizija. Kao prva banka u Bosni i Hercegovini, ProCredit banka, je ušla i u proces digitalne transformacije, nastojeći konstantno svojim klijentima olakšati obavljanje bankarskih transakcija. Pored mašina koje omogućavaju polog kovanica, uloženo je i u nabavku bankomata koji klijentima omogućavaju da izvrše polog i isplatu novčanica u eurima.

U cilju pojednostavljenja dostupnosti i funkcionalnosti bankarstva, investirano je i u razvoj mobilnog bankarstva, sa opcijom da korisnik potpuno samostalno blokira i odblokira svoju debitnu karticu te izmijeni dnevni limit svoje kartice, i niz drugih opcija. Na ovaj način, banka pruža još jednu mogućnost klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama.