U prvoj od pet akcija čišćenja područja Park šuma Hum, učestvovali su  učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i predstavnici KJP Sarajevo šume koji su dali smjernice za raščišćavanje terena.

Učenici su kosili, krečili, čistili teren od rastinja, farbali mobilijar i postavljali informativne table.

Danas je održana prezentacije  projekta i edukacije u mjesnim zajednicama "Pofalići“ i " Velešići“, sa kojih je upućen poziv i stanovništvu da se pridruže narednim akcijama čišćenja. Sljedeće dvije akcije čišćenja planirane su za 21. i 23. novembar.

Općina Novo Sarajevo će, nakon provedenih svih akcija čišćenja, organizovati utovar i odvoz biootpada do kompostane u Sokolović koloniji.

Aktivnosti se realiziraju u okviru projekta udruženja Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) pod nazivom "Partnerstvo za okoliš- zajednička akcija za park šuma Hum“ koji je podržala  Općina Novo Sarajevo, navodi se u saopćenju.