Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po zaključku Vijeća ministara raspisala je javni oglas za popunjavanje radnog mjesta direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA).

Među uslovima, su visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; najmanje pet godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim poslovima; aktivno poznavanje engleskog jezika; poznavanje najmanje dva kompjuterska programa; poznavanje savremenih komunikacijskih tehnologija (internet, elektronska pošta i sl.); položen stručni upravni ispit.

Ovaj rukovodeći državni službenik imat će se status sekretara s posebnim zadatkom, a pripadajuća osnovna neto plaća je 2.621,05 maraka.

Podsjetimo, funkciju direktora FIPA-e trenutno obavlja Gordan Milinić.