Uvrštavanje ovog nacrta zakona na dnevni red NSRS-a prije dva dana najavio je i predsjednik RS-a Milorad Dodik nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.

Međutim, tekst spornog nacrta zakona još nije javno objavljen u skupštinskim materijalima iako ga je skupštinski kolegij uvrstio na dnevni red predstojeće sjednice.

Predstavnici nevladinog sektora istakli su da se snažno protive ovom zakonskom rješenju, ocjenujući da se radi o diskriminaciji i namjeri vlasti u RS-u da ograniče rad organizacijama koje kritikuju njihov rad.

- Nacrt zakona predstavlja još jedan korak u nizu višegodišnjih pokušaja vlasti u RS-u da ograniče slobodu govora, okupljanja i udruživanja i uguše kritiku na sve načine, pa i metodama svojstvenim totalitarnim režimima – saopćeno je iz organizacije Kuća ljudskih prava.

Organizacije članice Kuće ljudskih prava su istakle da su u prethodnom periodu upućivale inicijative za povlačenje nacrta zakona iz parlamentarne procedure, kao i da su dostavljali komentare.

Tvrde da se on kosi sa standardima ljudskih prava, međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, Ustavom RS-a, i da je u direktnoj suprotnosti sa više važećih zakona u RS-u, kao što su Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o udruženjima i fondacijama, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o inspekcijama itd.

- Ovaj nacrt zakona predstavlja nastavak aktivnosti na suzbijanju sloboda izražavanja i udruživanja, koje su započete kriminalizacijom klevete, a nastavljene kroz napade na novinare, aktiviste i udruženja. Nacrtom se zabranjuje obavljanje političkih aktivnosti koje su toliko široko postavljene da mogu onemogućiti svako djelovanje udruženja u pravcu poboljšanja zakonske regulative i ostvarivanja bolje zaštite građana, zbog čega se udruženja i formiraju.

Nacrt zakona direktno zadire u ustavom zagarantovana prava i slobode i ostavlja veliku mogućnost nadležnim institucijama da proizvoljnim tumačenjem zakona zabrane rad organizacija čije djelovanje ne ide na ruku vlastima u RS - saopćeno je iz Kuće ljudskih prava.

Poručuju da vlast u RS-u pokušava predstaviti u javnosti kako ne postoji regulativa u oblasti rada udruženja, kako udruženja ne rade transparentno i da nikome ne polažu račune.

- Međutim, ovo je apsolutna neistina, pravna regulativa postoji i udruženja su dužna da podnose različite izvještaje institucijama RS, te svako udruženje, kao pravno lice, ima obavezu da preda završni finansijski izvještaj Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, da prilikom priliva finansijskih sredstava banci preda osnovu za priliv sredstava da bi ista mogli koristiti, te podliježe kontrolama Porezne uprave u RS-u.

Na kraju, i same institucije vlasti RS-a se finansiraju kroz međunarodne projekte, iz istih izvora kao i udruženja, uključujući Evropsku uniju, USAID, različite međunarodne razvojne agencije, te se postavlja pitanje zbog čega se onda i institucije ne proglašavaju agentima stranog uticaja onda kada dobiju sredstva iz inostranstva? – navodi se u saopćenju iz organizacije Kuća ljudskih prava, i dodaje da je svrha ovog nacrta zakona da se pošalje poruka građanima da su udruženja neprijatelji države.