Predložila ga je Vlada FBiH u ukupnom iznosu oko 5,5 milijardi KM, za jedan posto više od prošlogodišnjeg budžeta, odnosno više za 53,8 miliona KM. 

VEZANI TEKST - Hitni postupak: Federalni zastupnici razmatraju budžet za 2022.

Također, u nacrt je vraćen i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji. Naime, zastupnici nisu prihvatili da se ovi zakoni razmatraju po hitnom postupku.

Sa dnevnog reda povučen je Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu ostale su preostale tačke kako su prvobitno predložene, te će zastupnici glasati o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Prijedlogu Programa rada Vlade FBiH za 2022. godinu. 

Usvojen je i prijedlog da se na sjednici obavi prvo rasprava o svim tačkama dnevnog reda, a onda pristupi glasanju.