Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković uputio je u skupštinsku proceduru dva nacrta zakona čijim će usvajanjem biti ukinut takozvani "bijeli hljeb" izabranim i postavljenim fukcionerima u tom bh. entitetu.

Radi se o izmjenama zakona o radnim odnosima u državnim organima i statusu funkcionera u jednicama lokalne samouprave. Na osnovu tog prava funkcioneri su, nakon istekla mandata, šest mjeseci imali pravo na plaću i plaćene poreze i doprinose. Nakon prošlog mandata 37 zastupnika, delegata u Vijeću naroda i ministara u Vladi RS-a je koristilo tu privilegiju, što je koštalo oko 600.000 KM budžetskih sredstava, odnosno i više s porezima i doprinosima.

-To je potpuno nepotrebna privilegija, a taj novac bi mogao da se utroši korisnije - rekao je Petković na konferenciji za novinare.

Nada se da će ostali zastupnici podržati ovaj zakon, kako bi stupio na snagu već od narednih izbora. Pravo na "bijeli hljeb" ukinuto je na nivou BiH.